ΚΑΦΕΔΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Slider

Η ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων ποικιλιών καφέ έγκειται στα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά (οξύτητα, σώμα, γεύση, άρωμα) που συνθέτουν το προφίλ τους, καθώς επίσης και στη διασφαλισμένη πορεία τους από τον κόκκο έως το φλιτζάνι. Σε όλους τους καφέδες αναγράφεται η χώρα προέλευσής τους καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας τους.